Τουρκία, ἐκκένωση Ἔβρου

Ἡ ἐκκένωση τῶν προσφυγικῶν καταυλισμῶν τοῦ Ἔβρου ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα ἔγινε, κατὰ τὴν ἐπίσημο ἄποψη, λόγῳ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ κοροναϊοῦ καὶ τοῦ φόβου ἀνεξελέγκτου ἐξαπλώσεώς του· εἶναι ἀλήθεια αὐτό, ἀλλὰ ἡ Τουρκία παρουσιάζει εἰκόνα διαλύσεως στὰ νοσοκομεῖα της, ὅπου ἀσθενεῖς, νοσηλευτές, ἐπισκέπτες καὶ συγγενεῖς συνωστίζονται στοὺς ἴδιους χώρους. Ἴσως νὰ ἰσχύει αὐτό, ἀλλὰ οἱ μεγάλες πυρκαϊὲς στὸ δάσος, ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς ἀπ’ τοὺς στρατιῶτες της κάτι ἄλλο ὑποκρύπτει· οἱ τελευταῖοι μετανάστες ἦταν ἐκπαιδευμένοι Τζιχαντιστές, ὅπως τὸ ἔδειχναν συνέχεια, καὶ ἀρνιόντουσαν νὰ φύγουν. Ἔτσι, ἄναψαν τὶς φωτιὲς καὶ δὲν φαίνονταν ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ οἱ σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὶς ἐπίλεκτες τουρκικὲς δυνάμεις. Ἄλλωστε, τοὺς μετέφεραν στὰ συριακὰ σύνορα…