Παγκόσμια ἡ συστράτευση

Τὴν παγκόσμια συστράτευση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ, ζήτησε ὁ Ξὶ Τζιπίνγκ, ὡς μοναδικῆς πλέον διεξόδου, μὲ τὴν ἐξάπλωσή του στὸν δυτικὸ κόσμο· ὁ Κινέζος πρόεδρος ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς Κίνας τοῦ διδάσκει, ὅτι καμμία χώρα δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα ἀντεπεξελθεῖν στὴν πανδημία, χωρὶς τὴν συνεργασία τῶν ἄλλων καὶ γι’ αὐτό, ἄλλωστε, προσφέρει ἀμέριστη τὴν βοήθειά του πρὸς ὅλους. Ἡ ἔκκληση βρῆκε ἀνταπόκριση στὶς Ρωσία, Ἰνδίες καὶ ἀναδυόμενες χῶρες, ὅπως καὶ στὶς εὐρωπαϊκές, μὲ τὶς ὁποῖες ἤδη συνεργάζεται· εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ ὑλικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ κινεζικὴ βοήθεια συμβάλλει ἀρκετὰ στὶς πληγεῖσες χῶρες, ἀλλὰ περισσότερο ἠ συνεργασία στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ. Τὰ προγράμματα Γαλλίας καὶ Γερμανίας κυρίως, ἀκόμη καὶ Ἑλλάδος, γίνονται μὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὰ ἀντίστοιχα κινεζικὰ κέντρα, ἐνῶ μὲ τὴν Ρωσία ἔχουν ἀρχίσει ἀπ’ τὴν ἐκρηξη τῆς νόσου. Κοινὸς εἶναι ὁ ἐχθρός…