Λοιμός, ἐσωτερικὰ Ἀμερικῆς

Ἡ εἰσβολὴ τοῦ λοιμοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνέδειξε τὶς ἀδυναμίες τῆς συνταγματικῆς των δομῆς· πολλοὶ κυβερνῆτες, δήμαρχοι, πανεπιστημιακοὶ ἰατροὶ ζητοῦν τὴν ἄμεση ἐπιβολὴ πλήρους ἀπομονώσεως σὲ Νέα Ὑόρκη καὶ γειτονικές της πολιτεῖες, ὅπως καὶ Καλιφόρνια, Λουιζιάνα τουλάχιστον, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ, ἐπειδὴ ἀπειλεῖται ἡ χώρα μὲ πρωτοφανῆ καταστροφή, ἴσως καὶ χειρότερη ἀπ’ τὴν Ἰταλία. Ὁ πρόεδρος ὅμως ἀρνεῖται καὶ ὑποστηρίζει τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, σὰν νὰ σκοτώνεται ὁ ἰὸς μὲ δολλάρια· πολλοὶ μάλιστα ζητοῦν τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀπομονώσεως σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἀλλὰ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιμένει. Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται στοὺς πανεπιστημιακοὺς καὶ ἄλλους εἶναι ἕνα· θὰ ἀφήσουν τὴν τύχη τῆς χώρας στὰ χέρια ἑνὸς ἀνθρώπου, ὅπως κι ἂν ἀναδείχθηκε στὴν ἐξουσία, ἢ θὰ ἀντιδράσουν καὶ πῶς; πολλοὶ κυβερνῆτες, ποὺ οἱ πολιτεῖες ἔχουν διακριτὰ σύνορα μὲ τὶς γειτονικές τους, σκέπτονται τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, παραγκωνίζοντας τὸν πρόεδρο.