Ἐθελοντικὴ προσφορὰ τῶν πολιτικῶν παραγόντων

Ἡ ἑκούσια προσφορὰ τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ 50% τοῦ μισθοῦ της τὴν ἑπόμενη διμηνία, καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ ἔκκληση γιὰ τὸ ἴδιο στοὺς βουλευτές, ὑπουργοὺς καὶ ὑφυπουργοὺς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγγύη καὶ σοβαρότητα τῶν πολιτικῶν μας παραγόντων· ἔχει ἐλάχιστη σημασία τὸ πόσο εἶναι τὸ πραγματικὸ ποσό, ἀλλὰ ἡ χειρονομία καὶ ἡ προσφορὰ μετράει στὶς δύσκολες αὐτές στιγμές. Ἡ χορηγία τῶν πλουσίων μας εἶναι ἐμφανέστατη, ἀπ’ τοὺς ἐφοπλιστὲς καὶ τοὺς ἄλλους οἰκονομικοὺς παράγοντες μέχρι τὰ μεγάλα ἱδρύματα· δείχνουμε ὅτι δὲν ἔχουμε ξεχάσει τοὺς μεγάλους ἐθνικούς μας εὐεργέτες, ὅσοι στήριξαν πάντοτε τὴν Ἑλλάδα στοὺς μεγάλους ἀγῶνες της, ὅπως οἱ ὁμογενεῖς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ’21 καὶ ὁλόκληρο τὸν δέκατο ἔνατο αἰῶνα. Εἶναι ὁλοζώντανη ἡ ρίζα.