Περιορισμὸς περιστατικῶν

Ὁ περιορισμὸς τῶν περιστατικῶν στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὸν Σωτήρη Τσιόρδα, εἶναι αἰσιόδοξο μήνυμα, ἀλλὰ παραμένουμε σὲ ἐγρήγορση, ὡς προφυλακτικὸ μέτρο, καθὼς τὰ νέα κρούσματα ἦταν χθὲς 56, σύνολο 1212, καὶ οἱ θάνατοι, πέντε, σύνολο 43· ἡ ἀπομόνωση θὰ συνεχισθεῖ καὶ φέτος θὰ κάνουμε Πάσχα, χωρὶς ἐπίσκεψη στὰ χωριά μας, χωρὶς σοῦβλες καὶ ἐκκλησιασμούς, ἀλλὰ τὰ στερούμαστε τώρα, γιὰ νὰ γιορτάσουμε καλύτερα τοῦ χρόνου ὅλοι μαζί. Τὰ μηνύματα αἰσιοδοξίας συνοδεύθηκαν μὲ τὰ μέτρα διατηρήσεως τῆς ἀναπνοῆς τῆς οἰκονομίας, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἐπανεκκίνησή της, ὅταν ἔρθει ὁ κατάλληλος καιρός. Παραμένουμε τὸ ὑπόδειγμα διεθνῶς, κι ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν ὑπευθυνότητα μέχρις αὐταπαρνήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ὑποδειγματικὴ πειθαρχία του στὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογές· οἱ ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ μᾶς μεταδίδουν τὴν ὑπερηφάνειά τους, ὅταν οἱ ἄλλοι τοὺς ἐγκωμιάζουν. Ἦταν καιρός, ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτική του διαδρομή.