Διατήρηση ζωῆς οἰκονομίας

Στὴν διατήρηση τῆς ἀναπνοῆς τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ στὴν προετοιμασία τῆς ἐπανεκκινήσεώς της τὴν ἑπόμενη μέρα, ἀποβλέπει τὸ πρόγραμμα 6,8 δις εὐρὼ ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ κυβέρνηση· οἱ ὑπουργοὶ ἐξήγησαν λεπτομερῶς τὸ πῶς κατανέμονται οἱ παροχὲς κατὰ κλάδους ἐργαζομένων καὶ ἐπιχειρήσεων, ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ἡ ζωὴ τῆς ἀγορᾶς τὸ ἑπόμενο δίμηνο, ὅταν καὶ προβλέπεται τὸ ἀργότερο, ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ὑποχώρηση τοῦ λοιμοῦ καὶ ἡ σταδιακὴ χαλάρωση τῶν μέτρων. Ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὑπευθυνότης ὅλων τὶς μέρες αὐτές, γιὰ τὴν καλύτερη δυνατὴ ἔξοδο ἀπ’ τὴν δοκιμασία· ἡ ἀντίδραση τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ αἰσθητὴ ἄνοδο στὶς τραπεζικὲς μετοχὲς κυρίως, καταδεικνύει ὅτι ἔχουν ἀπήχηση τὰ μέτρα στὶς παραγωγικὲς τάξεις, καθὼς τοὺς προσφέρουν τὴν ἀνάσα ζωῆς μέχρι τὸ τέλος τῆς ἀπομονώσεως. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι εἴμαστε ἀπ’ τὶς ἐλάχιστες χῶρες ποὺ λαμβάνουν ἔγκαιρα οἰκονομικὰ μέτρα, χωρὶς καθυστέρηση.