Ἐπιτελεῖο κατὰ τοῦ λοιμοῦ

Τὸ ἐπιτελεῖο τῶν εἰδικῶν κατὰ τοῦ λοιμοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ 26 ἄτομα, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ καθηγητοῦ Σωτήρη Τσιόρδα καὶ βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς καταστάσεως στὶς διάφορες περιοχές μας καὶ τὴν ὑποβολὴ τῶν προτάσεών τους πρὸς τὴν κυβέρνηση· διακεκριμένοι καθηγητὲς καὶ ἄλλες εἰδικότητες ἔχουν στὴν πράξη στὰ χέρια τους τὴν τύχη τῆς Ἑλλάδος. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν σοφὴ ἡ ἐπιλογὴ τῆς ὁμάδος, καθὼς βρισκόμαστε στὴν καλύτερη σχεδὸν θέση παγκοσμίως, μὲ ἀκμαῖο τὸ φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποίος δέχθηκε εὐχαρίστως τὶς προσωρινὲς θυσίες, γιὰ νὰ μὴν μετατραποῦμε σὲ θύμα τῆς πανδημίας, ὅπως συμβαίνει σὲ γειτονικὲς χῶρες. Ἀξίζουν τὶς εὐχαριστίες μας οἱ ἄγρυπνοι φύλακές μας.