Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ στὶς δυτικὲς χῶρες· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1057 δολλάρια καὶ 119,3030 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 22,75, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1621,10. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται ἄκρως ἐπιφυλακτικοί, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη πορεία τοῦ λοιμοῦ καὶ τὰ ἀνεπαρκῆ προφυλακτικὰ μέτρα ἀπὸ πολλὲς κυβερνήσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐμφανέστατη ἔλλειψη προετοιμασίας τους γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα· ἡ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου στὰ κατώτερα ἐπίπεδα ἀπ’ δεκαοκταετίας εἶναι χαρακτηριστική, καθὼς οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς εἰδοποίησαν τοὺς παραγωγούς τους, ὅτι ἔχουν πληρωθεῖ οἱ ἀποθηκευτικοὶ χῶροι καὶ δὲν ὑπάρχει δυνατότητης διατηρήσεώς του, ἐπειδὴ καὶ ἡ διεθνὴς ζήτηση ἔχει πέσει ἀπότομα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀκόμη χειρότερο, ἐπειδὴ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀμερικανικῆς παραγωγῆς πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου προέρχεται ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, μὲ κόστος 40 μὲ 45 δολλάρια τὸ βαρέλι καὶ τὶς προοπτικὲς ἀβέβαιες.