Μεγάλη προσφορὰ εὐεργετῶν

Ἡ προσφορὰ τῶν εὐεργετῶν, στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμές, ἐντυπωσιάζει τοὺς πάντες· ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ χορηγία, ὅπως λεγόταν στὴν ἀρχαιότητα ἡ προσφορὰ στὸ σύνολο, εἶναι ὁλοζώντανη στὸν ἑλληνικὸ λαό. Τέσσερα μεγάλα ἀεροπλάνα καταφθάνουν ἀπ’ τὴν Κίνα, μὲ φορτίο κάθε μορφῆς ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ γιὰ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν μας· ἐφοπλιστές, μεγάλοι οἰκονομικοὶ παράγοντες, ἱδρύματα συνεισέφεραν στὴν ἀγορὰ καὶ μεταφορὰ τοῦ φορτίου. Ἀπὸ πλευρᾶς καλύψεως τῶν νοσηλευτικῶν μας ἀναγκῶν εἴμαστε σὲ καλὴ κατάσταση, ἀλλὰ ἡ πρόνοια εἶναι ἡ καλύτερη ἄμυνα στὴν πανδημία· ἡ προσφορὰ ἀντανακλᾶ στὴν πράξη τὴν ἑνότητα καὶ συνοχὴ τῶν Ἑλλήνων στὶς κρίσιμες στιγμές, ὅπως τὸ ἔδειξε λίγο πρὶν καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς στὸν Ἔβρο. Τὸ φιλότιμό μας ἀναδείχθηκε στὴν ἀνάγκη ὡς ἡ κυρία ἀρετή μας…