Κίνα, κύρια πηγὴ βοηθείας

Ἡ Κίνα ἀναδεικνύεται, ὡς ἡ κύρια πηγὴ βοηθείας ὑγειονομικῆς καὶ οἰκονομικῆς ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου· τὰ φορτία ὑγειονομικῶν εἰδῶν πληθαίνουν ἀπ’ τὶς πόλεις της πρὸς ὅλες τὶς χῶρες, ἀκόμη καὶ τὴν Ἀμερική, ἐνῶ παραμένει ἡ μόνη οἰκονομία σὲ πλήρη λειτουργία. Ἀποδεικνύεται, ὅτι στὸν δυτικὸ κόσμο, παρὰ τὸ δίμηνο τοῦ κοροναϊοῦ στὴν Κίνα καὶ τὶς προειδοποιήσεις γιὰ ἐξάπλωσή του παγκοσμίως, δὲν εἶχαν λάβει κανένα προληπτικὸ μέτρο, οὔτε κἂν τὴν προμήθεια τῶν συστημάτων ὑγείας τους μὲ τὸ ἀπαραίτητο ὑγειονομικὸ ὑλικὸ καὶ τὴν κατάλληλη προετοιμασία τῆς βιομηχανίας της· τρέχουν τώρα στὴν οὐρὰ στὸ Πεκῖνο γιὰ βοήθεια καὶ δὲν προλαβαίνουν τὶς ἀνάγκες τους. Γιὰ ἰχνηλάτηση τοῦ μέλλοντός μας εἶναι ὁ κύριος οἰωνὸς ἀποδεικνύων, ὅτι ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος δὲν ἔχει αἰσθητήρια προνοίας.