Ἀδυναμίες προσαρμογῆς πολιτικῶν μας σχημάτων

Οἱ ἀδυναμίες προσαρμογῆς μερικῶν πολιτικῶν σχημάτων μας στὴν ἐποχὴ τοῦ κοροναϊοῦ εἶναι ἐμφανέστατη· οἱ ἀντιδράσεις τους στὴν καθημερινότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν ἀποδοχή του τῶν θυσιῶν καὶ τῶν προφυλακτικῶν μέτρων μαρτυροῦν τὴν ἀδυναμία τους κατανοήσεως τῶν νέων συνθηκῶν ζωῆς, ἐκτὸς τῆς πεπατημένης τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πολὺ ἀργὰ καὶ μὲ περισσὴ δυσλεξία συμφώνησε στὰ μέτρα προστασίας τῆς οἰκονομίας, ζητώντας ἀέναες παροχές, σὰν νὰ ἦταν ἀτελείωτα τὰ δημοσιονομικά μας ἀποθέματα καὶ γνωστὸς ὁ χρόνος τῆς ἀπομονώσεως. Ἡ ὑποδειγματικὴ πειθαρχία καὶ ὑπευθυνότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποπνέει ἀκριβῶς τὴν πολιτική του εὐαισθησία, ὅτι ζοῦμε σὲ ἄλλες συνθῆκες, μὲ ἄχρηστες τὶς παλιὲς διακρίσεις. Ἕνα εἶναι βέβαιο, ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναζητάει ὁδοὺς διαφυγῆς, γιατὶ ὁ Μητσοτάκης ἐμμένει στὴν λογοδοσία.