Ἀπαραίτητες οἱ προφυλάξεις

Οἱ προφυλάξεις εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ λοιμοῦ, ἀνέφερε ὁ Σωτήρης Τσιόρδας, ὑπογραμμίζοντας ὅτι παραμένουμε σὲ καλύτερη κατάσταση διεθνῶς· τὰ νέα κρούσματα ἦταν 82, καὶ 20 σὲ κρουαζερόπλοιο, καὶ τὰ συνολικά, 1314, ἐνῶ οἱ θάνατοι στοὺς 49, ἕξι νέους. Ἡ χώρα διέρχεται τὴν κρισιμότερη φάση της αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες, ποὺ ἀναμένεται ἡ κορύφωση τῆς πανδημίας· ἡ συγκέντρωση πολλῶν στὶς οὐρὲς τῶν τραπεζῶν ἔχουν ἐνοχλήσει τοὺς ἁρμοδίους καὶ σκέπτονται τὴν λήψη τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι, ἀπ’ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐξυπηρετήσεως. Ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε, ὅτι ἔρχεται αὐστηροποίηση τῶν μέτρων γιὰ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες· τὸ Πάσχα θὰ τὸ περάσουμε σὲ ἀπομόνωση, κάτι ὄχι καὶ καταστροφικό· ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔδειξε ὑποδειγματικὴ πειθαρχία καὶ θὰ ὑπακούσει στὶς ἐντολὲς τῆς κυβερνήσεως. Δὲν σουβλίζουμε ἀρνὶ τὸ Πάσχα, δὲν πᾶμε σὲ ἐκκλησία καὶ δὲν ἀνταλλάσσουμε ἐπισκέψεις ὅλοι μας.