Διάθεση πρώτων φαρμάκων

Ἡ διάθεση τῆς χλωροκίνης γίνεται πλέον στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ κοροναϊοῦ, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Σωτήρης Τσιόρδας· ὁ Ραοὺλ Ντιντιέ, ὁ διάσημος ἐπιδημιολόγος τῆς Μασσαλίας δήλωσε μάλιστα, ὅτι εἶναι εὐνοϊκὰ τὰ ἀποτελέσματα. Σὲ ἐμᾶς χορηγεῖται καὶ ἐκτὸς νοσοκομείων, πάντα μὲ τὴν ἐπίβλεψη ἰατροῦ, καθὼς διαθέτουμε ἕνδεκα ἑκατομμύρια δόσεις ἀπ’ τὴν ποσότητα πέντε τόνων τοῦ ὑλικοῦ ποὺ εἰσαγάγαμε ἀπ’ τὶς Ἰνδίες· έὰν ἀποδειχθεῖ ἡ ἀποτελεσματικότης του, τότε ἴσως ἀνταπεξέλθουμε στὴν πανδημία μὲ τὶς ὀλιγώτερες ἀπώλειες. Ἤδη ἀπὸ προχθὲς μειώθηκε αἰσθητὰ ὁ ρυθμὸς τῶν κρουσμάτων κυμαινόμενος σὲ χαμηλὴ ἀριθμητικὴ πρόοδο, σχεδὸν μόνη μὲ διαφορὰ ἀπ’ τὶς ἄλλες δυτικὲς χῶρες· ἡ πειθαρχία ὅλων μας μετράει πρωτίστως.