Εὐρώπη, πυρετὸς συζητήσεων

Οἱ διαβουλεύσεις τῆς Ἐπιτροπῆς μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς Εὐρωζώνης συνεχίζονται πυρετώδεις καὶ γεννῶνται ἐλπίδες, ὅτι ἴσως καταλήξουν σὲ συμφωνία μέσα στὴν ἑβδομάδα· ἡ ἔκδοση τοῦ εὐρωομολόγου εἶναι τὸ ζητούμενο, μὲ τὶς διαφορὲς βορείων καὶ νοτίων μελῶν. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀναγκαία καὶ ἄρχισε στὴν πράξη, ἡ κατάργηση τῆς λιτότητος καὶ τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ· μία εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά, ὁ ἔλεγχος τῶν δαπανῶν καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ἑταίρων, ἡ σύσταση μηχανισμοῦ διαχειρίσεώς τους, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ ἡ κατασπατάληση τῶν κοινῶν πόρων, ὅπως εἶχε γίνει τὶς προηγούμενες δεκαετίες, μὲ κορυφαῖες τὶς ἑλληνικὲς σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις. Ἕνα εἶναι δεδομένο καὶ τὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι, ἡ Εὐρωζώνη διατηρεῖται καὶ προστατεύεται ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἀπ’ τοὺς ἑταίρους· τὸ Βερολίνο γνωρίζει ἄριστα, ὅτι εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ εὐρὼ καὶ τῆς οἰκονομίας του. Ἡ κατάρρευσή του συμπαρασύρει τοὺς πάντες…