Δύσκαμπτη διεθνὴς κοινότης

Ἡ διεθνὴς κοινότης παρουσιάζεται ἀρκετὰ δύσκαμπτη στὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τοῦ κοροναϊοῦ, καθὼς καὶ στὶς ἐπιτυχημένες ἑνότητές της, ὅπως στὴν Εὐρωζώνη, τὰ προβλήματα παραμένουν δυσεπίλυτα· οἱ Κίνα, Ρωσία καὶ Ἰνδίες ἐμφανίζονται πιὸ εὐέλικτες στοὺς χειρισμούς τους, καθὼς ἡ πρώτη ὑπερέβη τὸν λοιμὸ κι ἔχει θέσει σὲ λειτουργία τὴν οἰκονομία της, μὲ ὅλες τὶς ἀδυναμίες λόγῳ τῆς διεθνοῦς ὑφέσεως· οἱ ἄλλες δύο δείχνουν εὐελιξία στὴν πανδημία, ἐνῶ ἡ Μόσχα εἶναι ἡ δεύτερη διεθνὴς δύναμη, μετὰ τὸ Πεκῖνο, μὲ μαζικὴ βοήθεια πρὸς τὶς πληγεῖσες χῶρες, ἀκόμη καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ τὴν Ἀμερική. Ἡ Οὐάσιγκτον διαπίστωσε, ἀφοῦ ἔκανε θριαμβευτικὴ εἰσβολὴ ὁ λοιμός, ὅτι διαθέτει μόνο τὸ 1% τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν της σὲ ἀναπνευστῆρες καὶ 10% σὲ μάσκες, ἐνῶ τὸ 95% τῶν ἀντιβιοτικῶν της παράγεται στὴν Κίνα· τὸ περίεργο εἶναι ὅτι, χωρὶς οὐδεμία πρόνοια παρέμεινε ἀπαθής, ἐνῶ ἔβλεπε τὴν πανδημία.