Λοιμός, στερνή μου γνώση

Ἡ παροιμία, «στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρῶτα», ἐπιβεβαιώνεται στὶς περισσότερες δυτικὲς χῶρες, καθὼς ἐλάχιστες, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἔχουν λάβει ἐγκαίρως προφυλακτικὰ μέτρα ἀπέναντι στὴν ἐπέλαση τοῦ κοροναϊοῦ· μετὰ τὶς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, στὴν χειρότερη θέση βρίσκονται Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν Νέα Ὑόρκη στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνος, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ Βρεταννία. Οἱ ἔγκυροι Ἀμερικανοὶ ἀναλυτὲς διερωτῶνται, τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ἀμερική, μετὰ τὴν δίνη τοῦ λοιμοῦ· ἡ ἀπουσία οἱασδήποτε προνοίας φαίνεται ἀδιανόητη στὶς τρίτες χῶρες καὶ κυρίως στὶς ἀναδυόμενες, οἱ ὁποῖες εἶχαν συνηθίσει τὸν τελευταῖο αἰῶνα προστρέχειν στὴν ὑπερδύναμη γιὰ κάθε τους ἀνάγκη, κι αὐτὴ ἀνταποκρινόταν μὲ τὸν τρόπο της. Ἡ πανδημία θεωρεῖται χειρότερη ἀπειλὴ κι ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ κρίση· ὁ κόσμος τὴν αἰσθάνεται ὡς ἀνώτερη ἀπειλή, ὡς θεομηνία, κι ἔχει ἀνάγκη ἀναζητήσεως βοηθείας ἀπὸ ὅποιον πίστευε ὅτι εἶναι ἰσχυρότερη δύναμη καὶ ὁ προστάτης του…