Γνώση τουρκικῶν σχέδιων

Τὴν πλήρης γνώση τῶν τουρκικῶν σχεδίων, γιὰ τὴν βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸν Ἔβρο καὶ στὰ νησιά, εἶχε ἀντιληφθεῖ ὁ Γιῶργος Κουμουτσᾶκος, κατὰ τὴν συνάντησή του τὸν Ὀκτώβριο μὲ τὸν Τοῦρκο ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν στὴν Ἄγκυρα, γιὰ τὸ μεταναστευτικό· ὁ Ἕλληνας κατέγραψε πλήρως τὸ σχέδιό του κι ἐπιστρέφοντας ὑπέβαλε λεπτομερὲς ὑπόμνημα στὸν πρωθυπουργὸ καὶ στοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς. Ἀμέσως ἐτέθησαν σὲ συναγερμὸ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, πρὸς ἀπάντησή τους· ἔτσι κατὰ τὴν ἀπόπειρα εἰσβολῆς ἦταν πανέτοιμοι στὸν Ἔβρο κι ἀποκρούσθηκαν οἱ βάρβαροι ἐπιτυχῶς. Ἡ νίκη αὐτὴ ἐπέτρεψε τὴν ἀποκάλυψη τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν συμπαράστασή τους στὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, μὲ τὴν συμβολικὴ παρουσία τῆς ἡγεσίας τους στὶς Καστανιές. Ἡ Εὐρώπη εἶναι παροῦσα.