Πεντακάθαρη ἡ ἀτμόσφαιρα

Ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς χώρας μας καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου εἶναι πεντακάθαρη· ὅποιος τὴν ἀντικρύζει ἀπ’ τὰ ὑψώματα ἀνατρέχει στὴν πρώτη του κάθοδο στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν εἰκόνα ποὺ ἀντίκρυζε, ὅταν ἔκανε τοὺς περιπάτους του στὰ γύρω βουνα. Ὁ λοιμὸς μᾶς προσέφερε καὶ τὴν χαρὰ αὐτή, νὰ ἀναπνέουμε, ἔστω καὶ μέσα ἀπ’ τὰ σπίτια μας καθαρὸ ἀέρα, ἀκόμη κι ὅσοι κατοικοῦμε στὶς χαμηλὲς γειτονιές· ἡ κυβέρνηση ὀφείλει καταγράψαι τὸ φαινόμενο καὶ τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα νὰ λάβουν τὰ σχετικὰ μέτρα, ἀφοῦ, ἄλλωστε, δὲν ἐμπλέκονται ἐνεργῶς στὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας. Ἂς μᾶς μείνει κι αὐτὸ ὡς καλό, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἀπ’ τὴν ὀδυνηρὴ ἐμπειρία μας. Ὁ κόσμος δέχεται πλέον πρόθυμα πρόσθετες θυσίες…