Ἐγκώμια τῶν ὁμογενῶν μας

Τὰ ἐγκώμια τῶν ὁμογενῶν μας πλημμυρίζουν τὶς μικρὲς ὀθόνες, γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ πειθαρχία μας στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· χαρακτηριστικά, ὁ Μανώλης Κέλλης, καθηγητὴς γενετικῆς τοῦ ΜΙΤ τῆς Βοστώνης, δήλωσε, ὅτι, «εἶμαι πολὺ ὑπερήφανος γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἐπειδὴ ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως καὶ ἐγκαίρως στὰ μέτρα προφυλάξεως κι εἶναι πλέον τὸ ὑπόδειγμα στὴν Εὐρώπη καὶ ὅλον τὸν κόσμο». Ἔχουμε ἐλέγξει τὴν ἐπέλαση τοῦ λοιμοῦ καὶ βρισκόμαστε στὴν φάση τῆς ἀποδυναμώσεώς του, ἀλλά, «νὰ μὴν γίνει ἀπότομα, γιατὶ αὐτὸ ἐγκυμονεῖ κινδύνους ἐπανόδου του», δήλωσε ὁ Σωτήρης Τσιόρδας. Λίγες ἑβδομάδες ἀκόμη καὶ θὰ ἀρχίσει τὸ χαμόγελο τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση. Τὸ Πάσχα θὰ τὸ γιορτάσουμε μόνοι μας, μὲ ἠλεκτρονικὴ ἐπικοινωνία.