Δωρεὲς τῶν ἱδρυμάτων μας

Οἱ δωρεὲς τῶν ἱδρυμάτων μας, γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ λοιμοῦ, πληθαίνουν, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν ἄφιξη νοσηλευτικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’ τὴν Κίνα ἢ ἀλλοῦ, μὲ τὴν συνεισφορά τους· ἡ ὁμοψυχία καὶ ὁμοθυμία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καλύπτει τοὺς πάντες πλέον, ὁπότε ἕκαστος προσφέρει μὲ τὶς δυνατότητές του, ὅπως γινόταν καὶ στὴν χορηγία στὴν ἀρχαιότητα. Ἄλλωστε, ἐπιβεβαιώνεται αὐτό, μὲ τὴν προσφορὰ χιλιάδων ἐθελοντῶν, τόσο στὸ νοσηλευτικὸ σύστημα, ὅσο καὶ στὴν παροχὴ βοηθείας πρὸς τοὺς ἡλικιωμένους καὶ ἀνθρώπους μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες· ζοῦμε στιγμὲς ἐθνικῆς ἀνατάσεως, ὅπως ἔγινε στὶς δύσκολες μέρες τῆς ἱστορίας μας. Τὸ ἀποδείξαμε στὴν ἀπόκρουση τῆς βάρβαρης τουρκικῆς εἰσβολῆς στὸν Ἔβρο καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε μὲ τὸν ἀόρατο ἐχθρό…