Λοιμός, ἀλλαγὴ ἰσορροπιῶν

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς, ἐγγενὴς τὴν τελευταία δεκαετία μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἐπιταχύνεται μὲ τὴν ἐπέλαση τοῦ κοροναϊοῦ· ἡ πλήρης ἀδυναμία τῆς ὑπερδυνάμεως στὶς προβλέψεις της γιὰ τὴν πορεία τοῦ λοιμοῦ, μὲ τὴν σύμμαχό της Βρεταννία δεύτερη, τὶς ὑποχρεώνει στὴν ἀναζήτηση βοηθείας ἀπ’ τὶς Κίνα, Ρωσία καὶ Ἰνδίες, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό τους. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος περιφρόνησε βαθύτατα τὴν πανδημία καὶ αἰφνιδίως καλοδέχεται τὴν ρωσικὴ προσφορὰ μὲ στρατιωτικὰ ἀεροπλάνα μάλιστα, ἐνῶ πολλοὶ τὸν κατηγοροῦν, ὅτι ἀνοίγει τὸν δρόμο στὴν κατασκοπία καὶ στὴν ψυχολογικὴ προπαγάνδα τῆς Μόσχας· οἱ νεκροὶ ὅμως διπλασιάστηκαν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σὲ τρεῖς μέρες, μὲ τὰ περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως καὶ τὴν Νέα Ὑόρκη σὲ κατάσταση πλήρους ἀπογνώσεως, μὲ ψυγεῖα μεταφέρειν τὶς σορούς. Ὁ κοροναϊὸς δὲν κάνει διακρίσεις, οὔτε γνωρίζει τὴν μεταπολεμικὴ ἱεραρχία τῶν διεθνῶν σχέσεων, ὅποιος τὸν περιφρονεῖ πληρώνει πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα.