Οἰκονομία, ἄγνωστη πορεία

Ἡ ἄγνωστη πορεία τῆς οἰκονομίας, διεθνοῦς περισσότερον καὶ ὀλιγώτερον ἐθνικῆς, ἐξαρτᾶται ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν δριμύτητα ἐπελάσεως τοῦ κοροναϊοῦ· ὅσες χῶρες ἔχουν λάβει ἐγκαίρως μέτρα κι ἔχουν τὴν δυνατότητα, μὲ τὴν συνέχιση τῶν αὐστηρῶν μέτρων, ἠπιωτέρας ἐξόδου ἀπ’ τὴν πανδημία, ἔχουν κατὰ τεκμήριο τὴν ἄνεση καλυτέρας ἀντιμετωπίσεως τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ ἐκτιμήσεις δείχνουν ὅτι, οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες συγκρίνονται μόνο μὲ ἐκεῖνες τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ὁπότε τὸ καθοριστικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ σωστὴ διάγνωση τῆς στιγμῆς ἐπιβολῆς τῶν προφυλακτικῶν μέτρων καὶ τῆς χαλαρώσεώς τους, μὲ τὴν ἔναρξη ταυτοχρόνως τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας· ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὸν καλύτερο διεθνὲς δρόμο, ὅπως ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους. Ἕνα εἶναι τὸ κρίσιμο θέμα, ἡ ἐμμονὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν πολιτική του καὶ στὶς συμβουλὲς τοῦ ἰατρικοῦ ἐπιτελείου του, ἀνεξαρτήτως τῶν κρωγμῶν διαφόρων· ἐὰν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ σωστὴ πορεία τῆς χώρας, τότε ἔχουμε τὴν δυνατότητα ἁλματώδους ἐπανεκκινήσεως.