Μεγάλες ἀπώλειες ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν στὶς μεγάλες ἀπώλειες, καθὼς φοβοῦνται, ὅτι στὴν Δύση δὲν θὰ εἶναι εὔκολη ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν πανδημία· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,0947 δολλάρια καὶ 117,7380 γιέν, χρυσός, 1604,65, καὶ πετρέλαιο, 25,46. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν ἰδιαιτέρως γιὰ δύο λόγους, γιὰ τὶς δυνατότητες τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν διαχείριση τοῦ λοιμοῦ, ὁπότε διαγράφονται ἐφιαλτικὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν μεγάλη χώρα· δεύτερον, στὶς ἀντιφατικὲς καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις του γιὰ τὴν οἰκονομία. Συμπληρωματικὰ μὲ αὐτὰ ἔρχονται ἡ κατάσταση στὴν Βρεταννία, μὲ τοὺς παραλογισμοὺς τοῦ Μπόρις Τζόνσον, καὶ οἱ διαφωνίες στὴν Εὐρωζώνη γιὰ εὐρωομόλογο· ἡ παγκόσμια οἰκονομία βρίσκεται σὲ πολὺ χειρότερη κατάσταση ἀπ’ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων πρὸ δωδεκαετίας. Ἡ ἀπρόσκοπτη ἐπανεκκίνηση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται ἀντίβαρο σὲ μεγάλο βαθμό, ἀλλὰ δύσκολα πολὺ ἀντισταθμίζει τὴν κρίση στὸν δυτικὸ κόσμο, ὅταν μάλιστα μεγάλο μέρος τῆς παραγωγῆς της προορίζεται γιὰ τὶς χῶρες του.