Ψηφιακά, μαζὶ πολυτονικὸ

Ὁ ψηφιακὸς μετασχηματισμὸς τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέως μας ἐπιταχύνεται, λόγῳ τοῦ λοιμοῦ καὶ χάρις στὶς σαφεῖς ἐντολὲς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Κυριάκου Πιερρακάκη· ἀλλάζει ἡ δομὴ τῆς Ἑλλάδος, κάτι ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει πρὸ εἰκοσαετίας, ἀλλὰ ἡ ἀρτηριοσκλήρωση τοῦ σοσιαλισμοῦ τὸ ὑπονόμευσε συστηματικά. Μαζί της ἔρχεται αὐτομάτως καὶ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν χρήση τοῦ πολυτονικοῦ, ἀφοῦ ἀποδεδειγμένως πολλαπλασιάζει τὴν δημιουργικὴ σκέψη τῶν Ἑλληνοπαίδων· δηλαδή, στὴν πληρέστερη καὶ γόνιμη μελέτη τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας μας, ὅπως κάνουν ὅλα σχεδὸν τὰ κέντρα ψηφιακῶν ἐρευνῶν παγκοσμίως. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐκφράζουν τὴν πολιτική του ἀφελληνισμοῦ τοῦ τόπου, ὅπως τὸ ἐπειχείρησε κατὰ τὴν ἐξουσία του, μὲ τὰ γνωστά, ὡς «ρετσινιᾶς τῆς ἀριστείας». Καταδιώκει τὴν ἐλεύθερη σκέψη…