Τὰ εἰσαγόμενα, πρόβλημα

Τὰ εἰσαγόμενα κρούσματα εἶναι πλέον τὸ πρόβλημα στὴν χώρα, καθὼς χθὲς τὰ νέα ἦταν, 27, στὴν Ριτσῶνα τῶν μεταναστῶν, 23, καὶ 119 ἀλλοδαποὶ στὸ κρουαζερόπλοιο, σύνολο, 1544, νεκροί, 53, τρεῖς νέοι· ὁ Σωτήρης Τσιόρδας ἦταν σαφέστατος, προσοχὴ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, κι ἂν δὲν εἴχαμε πάρει ἔγκαιρα μέτρα, οἱ νεκροὶ θὰ ἦταν πάνω ἀπὸ δύο χιλιάδες, «θὰ εἴμασταν Ἰταλία». Ἡ ὑπευθυνότης καὶ πειθαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικό μας, τὶς ὁποῖες ζήτησε ὁ πρωθυπουργὸς νὰ τηρηθοῦν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια στὴν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του στὴν Βουλή, τὴν τόσο πειστικὴ πρὸς ὅλους· ἐὰν συνεχίσουμε τὴν ἴδια στάση, ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ ἀλλάζει, παρὰ τὸ ἀντίθετο, τὸ ὑψηλὸ ἠθικὸ σφυρηλατεῖ ὅλους μας. Ὁπωσδήποτε, τὸ Πάσχα θὰ τὸ γιορτάσουμε κλεισμένοι σπίτι μας, ἀλλὰ μὲ ψυχολογία ἀκμαία καὶ ἄριστα προετοιμασμένοι γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Προοπτικὲς ἄριστες, γιὰ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.