Προστασία δομῶν μεταναστῶν

Τὰ πρῶτα κρούσματα κοροναϊοῦ παρουσιάσθηκαν στὸν καταυλισμὸ τῆς Ριτσώνας, ἀπὸ μία γυναῖκα ποὺ γέννησε στὸ νοσοκομεῖο κι ἦταν φορέας τῆς νόσου, ἐνῶ ἡ ἐξέταση ἔδειξε ἄλλους εἴκοσι φορεῖς· ἀμέσως ἐτέθη σὲ πλήρη ἀπομόνωση ὁλόκληρος ὁ καταυλισμὸς γιὰ δεκατέσσερες μέρες. Ἀναμενόμενο ἦταν, κάποτε θὰ ἔφθανε καὶ στὶς δομές, ἐνῶ οἱ δῆμοι ἔχουν ἀνάλαβει τὴν ἀπολύμανση τῶν οἰκισμῶν Ρομὰ καὶ τὴν ἐπίβλεψη στὴν τήρηση τῶν ὅρων ὑγιεινῆς, ἐπειδὴ εὔκολα μποροῦν νὰ μετατραποῦν σὲ ἐπικίνδυνες ἑστίες· ἄλλωστε, οἱ δῆμοι καὶ ἀντίστοιχοι δημόσιοι ὀργανισμοί, μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ τοὺς ἰδιωτικοὺς συντονίζουν τὶς προσπάθειές τους γιὰ συντήρηση τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων, κυρίως μοναχικῶν προσώπων. Τὸ ζήτησε κι ὁ πρωθυπουργός, χρειάζονται τὴν προστασία μας…