Ἄμεση ἀλληλεγγύη ὁμογενῶν

Οἱ ἑλληνοαμερικανικὲς ὀργανώσεις τῆς Νέας Ὑόρκης ἔχουν συστήσει εἰδικοὺς μηχανισμοὺς γιὰ τὴν προστασία καὶ συντήρηση ὅσων ὁμογενῶν ἀντιμετωπίζουν προβλήματα μὲ τὸν κοροναϊό· στὴν πολιτεία σημειώθηκαν ἑπτὰ νεκροί, ἐνῶ στὰ νοσοκομεῖα της ἐπικρατεῖ τὸ ἀδιαχώρητο, χωρὶς νοσηλευτικὸ ὑλικό, ἀφοῦ γιατροὶ καταγγέλλουν, ὅτι χρησιμοποιοῦν τὴν ἴδια ἁπλῆ μάσκα ἐπὶ μία ἑβδομάδα. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, μὲ τὶς πολλὲς ὀργανώσεις της, ἔχουν συστήσει εἰδικὲς ὁμάδες, γιὰ συντήρηση καὶ παροχὴ πρώτων βοηθειῶν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες καὶ στοὺς μοναχικοὺς ἡλικιωμένους· οἱ ὁμογενεῖς πάντα φρόντιζαν τοὺς δικούς τους στὶς δύσκολες στιγμὲς κι ἡ πανδημία εἶναι ἡ χειρότερη περίοδος στὴν ἱστορία τῆς ἀμερικανικῆς μεγαλουπόλεως. Κανεὶς δὲν φανταζόταν ποτέ, αὐτὴν τὴν ἄθλια εἰκόνα τῆς Νέας Ὑόρκης.