Εὐρωζώνη, ἀναζήτηση λύσεως

Στὴν ἀναζήτηση λύσεως βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν σὲ συνεχεῖς ἐπικοινωνίες μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν καὶ τῶν Ἐπιτρόπων μὲ τοὺς ὑπουργούς τους· ἤδη παρατηρήθηκαν κάποιες ὑποχωρήσεις τῶν βορείων, καθὼς ὁ Ὁλλανδὸς πρωθυπουργὸς δέχθηκε τὴν παροχὴ δωρεὰν βοηθείας στὶς πληγεῖσες χειρότερα χῶρες, ἀποκλείοντας ἀκόμη τὴν ἔκδοση εὐρωομολόγου, ἂν καὶ διατυπώνονται ἔντονες ἀντιρρήσεις καὶ ἐντὸς τῆς κυβερνήσεώς του. Ἡ σύγκλιση, λέγεται μέχρι τὴν Δευτέρα, προσεγγίζεται ἀρκετὰ δύσκολα, ὅπως εἶναι συνηθισμένη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ἡ Εὐρώπη εἶναι καταδικασμένη στὴν προάσπιση τῆς ἑνότητός της, ὅπως λένε ἀναλυτές της, διότι διαφορετικὰ εἶναι ὅλοι χαμένοι. Ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπογράμμισε, ὅτι ὁ νέος προϋπολογισμὸς θὰ ἔχει μορφὴ σχεδίου Μάρσαλ τῆς Εὐρώπης. Ἡ πανδημία ἔδειξε τὴν ἀνάγκη τῆς ἑνότητος, ὅταν ἡ Γερμανία, πέραν τῆς ἄλλης βοηθείας, δέχεται Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους ἀσθενεῖς στὶς ΜΕΘ τῶν νοσοκομείων της. Αὐτὰ ἦταν ἀδιανόητα παλαιότερα.