Ἀδύναμη διεθνὴς οἰκονομία

Τὴν πλήρη ἀδυναμία της ἀντιδράσαι στὴν πανδημία δείχνει ἡ διεθνὴς οἰκονομία, καθὼς ὁ μεγάλος τοῦ δυτικοῦ κόσμου βρίσκεται σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο· οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν διαθέτουν πρόγραμμα ἀντοχῆς τῆς οἰκονομίας τους στὴν διάρκεια τῆς ἀπομονώσεως τῶν κατοίκων τους καὶ προετοιμασίας τους γιὰ τὴν ἐπανεκκίνησή της τὴν ἑπομένη, ὅποτε κι ἂν ἔρθει αὐτή, διότι κάποτε θὰ ἔρθει. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον διαθέτει δικαίωμα ἀρνησικυρίας στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, Διεθνὴς Τράπεζα, Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου, ὁπότε τοὺς δεσμεύει γιὰ τὴν ὅποια ἀπόφασή τους διαφωνεῖ· μοναδικὸ ἀντίβαρο αὐτὴ τὴν ἐποχὴ εἶναι ἡ Κίνα, καθὼς ἔχει καταπολεμήσει τὸν κοροναϊὸ καὶ ἡ οἰκονομία της βρίσκεται σὲ κανονικὴ παραγωγή. Ἀλλὰ καὶ τὸ Πεκῖνο ἀναζητάει τὴν διεθνῆ συνεργασία, ἐπειδὴ ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ ἡ ζήτηση παγκοσμίως, λόγῳ τῆς κρίσεως στὴν Δύση, ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητος ὁ συντονισμὸς ὅλων. Αὐτὸς ὅμως εἶναι σχεδὸν ἀδύνατος.