Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὅτι ἄρχισαν συνομιλίες γιὰ τὴν παραγωγὴ πετρελαίου μεταξὺ Ρωσίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, σὲ 1,0920 δολλάρια καὶ 117,3130 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1594,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 27,32. Ἡ Μόσχα πάντως διευκρίνισε, ὅτι δὲν ἔχουν ἀρχίσει οἱ συνομιλίες, ἀλλὰ οἱ πετρελαϊκοὶ παράγοντες δὲν ἐπείσθησαν ἀρκετά· ἡ ἐπιφυλακτικότης δὲν ἔχει ἀρθεῖ, ἐνῶ σχολιάζεται πλέον τὸ γεγονός ὅτι, γιὰ τὴν ρωσικὴ ὑγειονομικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Νέα Ὑόρκη, τὸ ἥμισυ τῆς ἀξίας της τὸ ἔχει πληρώσει τὸ Ρωσικὸ Ἵδρυμα Διεθνοῦς Βοηθείας καὶ τὸ ὑπόλοιπο ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση. Ἡ δειλὴ ἄνοδος τοῦ πετρελαίου δὲν ἀλλάζει τὴν κατάσταση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς ἡ ἑταιρεία σχιστολιθικοῦ πετρελαίου τοῦ Κολοράντο ὑπέβαλε αἴτηση πτωχεύσεως, ἐπειδὴ ἔχει ἐξαντληθεῖ τὸ ρευστό της, ἐνῶ ἡ μετοχή της διαπραγματεύεται στὰ 0,97 δολλάρια ἀπὸ 150 παλαιότερα.