Ἐφιαλτικὲς σκηνὲς Ἀμερικῆς

Οἱ σκηνὲς ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπως μεταδίδονται διεθνῶς, εἶναι ἐφιαλτικές, μὲ μεγάλες ἐλλείψεις σὲ νοσηλευτικὸ ὑλικὸ καὶ κλίνες καὶ οἱ σοροὶ μεταφέρονται μὲ αὐτοκίνητα ψυγεῖα, ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸ κύρος τῆς ὑπερδυνάμεως· οὐδεὶς πλέον σκέπτεται νὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Ἀμερική, γιὰ οἱοδήποτε πρόβλημά του. Ἡ πανδημία θυμίζει θεομηνία στοὺς λαοὺς, ὅπως τὴν ἀκοῦνε ἀπ’ τοὺς παπποῦδες τους· ὑποχρεωτικὰ στρέφονται πρὸς ὅποιον ἔχει τὴν δυνατότητα παροχῆς βοηθείας καὶ βρίσκουν μόνο τὴν Κίνα καὶ δευτερευόντως τὴν Ρωσία πρόθυμες καὶ κάπου τὶς Ἰνδίες. Ἡ ψυχολογία τους ἀλλάζει ἄρδην, καθὼς αἰσθάνονται ὅτι ἐγκαταλείπουν, ὅσα πρότυπα εἶχαν ἀποδεχθεῖ μεταπολεμικά· τὴν ἑπομένη τοῦ λοιμοῦ θὰ βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ἄλλον κόσμο κι ἄλλον ἄνθρωπο. Οἱ ἀλλαγὲς καλύπτουν ὅλη τὴν δραστηριότητα τῆς καθημερινότητός μας.