Δεδομένη συμφωνία στὴν Εὐρώπη, κατὰ τοῦ λοιμοῦ

Ἡ συμφωνία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα κατὰ τῆς πανδημίας, θεωρεῖται δεδομένη, ἀνεξαρτήτως τῆς ὀνομασίας αὐτῶν, εἴτε εἶναι εὐρωομόλογο, εἴτε ἄλλης μορφῆς· ἡ δήλωση τῆς Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, ὅτι ἡ ἑταιρικὴ συνοχὴ ἐπιβάλλει τὴν ἀπεριόριστη ἀλληλεγγύη, εἶναι χαρακτηριστικὴ κι ἀποπνέει τὴν διάθεση συμβιβασμοῦ τῶν πλουσίων χωρῶν. Ἄλλωστε, ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε τόνισε, ὅτι τὸ εὐρωομόλογο ὁδηγεῖ στὴν χαλάρωση τῆς συνοχῆς κι ὄχι στὴν ἐνίσχυσή της· οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἔχουν πεισθεῖ σήμερα, ὅτι ἡ μεταξύ των ἀλληλεγγύη εἶναι πιὸ ἐπιβεβλημένη ἀπ’ τὴν τελωνειακὴ ἕνωση τῆς δημιουργίας τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Τότε μετροῦσε πρωτίστως ἡ κοινὴ ἀγροτικὴ πολιτική, δηλαδή, ἡ διασφάλιση τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι δὲν θὰ πεινάσουν καὶ πάλι, ὅπως εἶχε γίνει στοὺς δύο πολέμους…