Πρόνοια γιὰ οἰκονομία μας

Ἡ πρόνοια εἶναι τὸ κύριο μέλημα γιὰ τὴν οἰκονομία τὴν ἐποχὴ τῆς πανδημίας· ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας δήλωσε, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει ἕτοιμο σχέδιο καὶ γιὰ τοὺς Μάιο καὶ Ἰούνιο, ἀναλόγως πρὸς τὸν χρόνο καὶ τὸν τρόπο ἐξόδου ἀπ’ τὸν λοιμό. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐνοϊκές, ἂν συνεχίσουμε τὴν ὑποδειγματικὴ πειθαρχία στὴν τήρηση τῶν προφυλακτικῶν μέτρων καὶ τὴν προσαρμογή μας πρὸς τὶς ἐπιταγὲς τῶν ἐπιστημόνων· ἡ συντήρηση τῆς καλῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου εἶναι τὸ ζητούμενο, ἐπειδὴ τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἡ ψυχολογία αὐτὴ εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικό, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις δείχνουν, ὅτι διαθέτουμε τὰ πλεονεκτήματα ἀνοδικῆς πορείας, ὅπως ἡ μετατροπὴ σὲ μία ἑβδομάδα βιομηχανίας στὸ Κιλκὶς στὴν παραγωγὴ μασκῶν ἀσπίδων γιὰ νοσοκομεῖα· ἤδη παράγει 700 μάσκες ἡμερησίως καὶ ἔχει παραδώσει 3500, ἐνῶ ἔχει παραγγελίες 14000, μὲ δύο εὐρὼ τὸ τεμάχιο, ἔναντι πέντε στὴν ἀγορά.