Ὑποδειγματικὴ συμμόρφωση

Ἡ συμμόρφωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὰ προφυλακτικὰ μέτρα εἶναι ὑποδειγματικὴ καὶ διασφάλισε τὸν ἔλεγχο τῆς πανδημίας, ὥστε νὰ κερδίζει ἡ χώρα μας τὰ ἐγκώμια ὅλων· οἱ παρασπονδίες εἶναι ἐλάχιστες κι ἀφοροῦν ἄτομα, ἀπ’ τὴν φύση τους μικρόνοες καὶ ἀπατεωνίσκους, χωρὶς οὐδεμία ἐπαφὴ μὲ τὸ περιβάλλον τους, κοινωνικὸ καὶ εὐρύτερα οἰκογεινειακό, ποὺ ὑπάρχουν σὲ κάθε χώρα καὶ σὲ κάθε ἐποχή. Εἶναι οἱ ἀπροσάρμοστοι, ἀναμενόμενοι, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἰδανικὴ κοινωνία ἁγίων, ἀνάμικτο κρᾶμα εἶναι ὅλοι οἱ λαοί· πρὸς διερεύνηση εἶναι τὸ ποσοστὸ αὐτῶν τῶν μειοψηφιῶν στὸ σύνολο. Ὅταν ὑπάρχει ἐθνικὴ συνοχὴ καὶ ὁμοψυχία τὸ ποσοστὸ μειώνεται ἢ δὲν τολμᾶνε πολλοὶ νὰ ἐμφανιστοῦν, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐμπνευσμένη ἡγεσία ξεφυτρώνουν σὰν μανιτάρια.