Παράταση τῆς ἀπομονώσεως

Ἡ κυβέρνηση προχώρησε στὴν παράταση τῆς καθολικῆς ἀπομονώσεως μέχρι τὶς 27 Ἀπριλίου, ὁπότε καὶ θὰ ἐπανεξετάσει, ἀναλόγως πρὸς τὴν πορεία τῆς πανδημίας, τὸ θέμα· ὁ σκοπὸς εἶναι ἕνας, ἡ διατήρηση τοῦ ἐλέγχου τοῦ λοιμοῦ, ὥστε νὰ ἀποφύγει ἡ Ἑλλὰς τὶς ἀκραῖες καταστάσεις ἄλλων χωρῶν. Ὁ Σωτήρης Τσιόρδας δήλωσε συγκρατημένα αἰσιόδοξος, ἂν συνεχίσουμε, μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια, τὴν τήρηση τῶν μέτρων καὶ τὴν ὑποδειγματικὴ συμμόρφωσή μας πρὸς αὐτά· πρόκειται γιὰ ὕπουλο ἔχθρο, μὲ ἐλάχιστα μέσα ἀμύνης ἐναντίον του, ἀφοῦ καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ψηλαφεῖ ἀκόμη τὴν φύση του. Ἂν ἐν τῷ μεταξὺ ἐμφανισθοῦν κάποια φάρμακα ἢ ἐκτονωθεῖ ἡ μανία τοῦ κοροναϊοῦ, τότε ἔχουμε ὅλες τὶς δυνατότητες ἐξόδου, ὁλιγώτερον τραυματισμένοι…