Οἰκονομικὲς ἀνακατατάξεις

Οἱ οἰκονομικὲς ἀνακατατάξεις στὴν παγκόσμια σκηνὴ θεωροῦνται δεδομένες κι ἀναζητοῦνται μόνο οἱ διαστάσεις τους καὶ ἡ μορφή τους· ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς κόσμος ἀποδείχθηκε, ὄχι μόνο ἀπροετοίμαστος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀδύναμος στὴν διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν προεκτάσεών του. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἡ Βρεταννία εἶχαν θεωρήσει τὶς χῶρες τους τυχηρὲς μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ δὲν εἶχαν λάβει τὰ μηνύματα τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ ἐξετέθησαν στὴν ἐπίδειξη μωρίας μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ κοροναϊοῦ. Ἔτσι, βρέθηκαν χωρὶς ἐναλλακτικὴ πρόταση γιὰ τὴν οἰκονομική τους πολιτική· οἱ ἐγχώριοι δυναμικοὶ κλάδοι, ἱκανοὶ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τους εἶναι οἱ ὀλιγώτεροι ἀναλογικῶς, ἐνῶ ὑστεροῦν καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ὁ πόλεμος τῶν κυβερνήσεών τους κατὰ τῶν δικτύων πέμπτης γενιᾶς, φέρει τὰ ἀρνητικά του ἀποτελέσματα. Τίποτε δὲν ἔχουν καταλάβει, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης κάνει θαύματα.