Ἐνδυνάμωση καλῆς ψυχολογίας γιὰ ἐπανεκκίνηση

Ἡ ὥρα τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας πλησιάζει, καθὼς εἶναι πολὺ δύσκολο τὶς τελευταῖες μέρες νὰ χαλάσουμε τὴν ἐπιτυχία μας· «φάγαμε τὸ βόδι, στὴν οὐρὰ θὰ μείνουμε», λέει ἡ παροιμία. Κι ἂν ἀκόμη βρίσκονται κάποιοι ἀνόητοι ἢ ὀλιγόνοες, ἡ Ἀστυνομία εἶναι στὴν θέση της κι ἕτοιμη νὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη· ὅσα κέρδισε ὁλόκληρος ὁ λαὸς μὲ τὶς θυσίες του, ἀποκομίζοντας τὰ ἐγκώμια τῶν ξένων, δὲν θὰ χαθοῦν ἀπὸ μερικούς. Ἐπιτύχαμε τὸ ἀδιανόητο, γιὰ ἄλλους λαούς, χάρις στὴν τόλμη, στὴν ὀξυδέκρεια καὶ στὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξαίρετο ἐπιτελεῖο τῶν ἰατρῶν, ὑπὸ τὸν συμπαθέστατο Σωτήρη Τσιόδρα, κι ἀποκαταστήσαμε τὸ ὄνομά μας, ποὺ τόσο εἶχαν σπιλώσει τὰ γνωστὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, μὲ τοὺς ἐπιχωρίους ὑποδούλους τους.