Φάνηκε πρώτη ἀκτίδα φωτὸς

Ἡ πρώτη ἀκτίδα φωτὸς ἔλαμψε στὴν Ἑλλάδα κι εἶναι εὐνοϊκὲς οἱ προοπτικές, γιὰ χαλάρωση τῶν μέτρων ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα· ἀκόμη κι ὁ τόσο μετρημένος Σωτήρης Τσιόδρας εἶναι αἰσιόδξος, ἀρκεῖ νὰ τηρήσουμε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὰ προφυλακτικὰ μέτρα. Χθὲς τὰ νέα κρούσματα ἦταν 20, συνολικά, 1755, θάνατοι, ἕξι, σύνολο, 79, θεραπευθέντες, ἐννέα, σύνολο, 269· τὸ πρῶτο βῆμα ἔχει γίνει κι εἴμαστε ἡ καλύτερη χώρα στὴν Εὐρώπη. Στὸ ἐσωτερικὸ ὅλοι συμφωνοῦν, ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔλαβε ἐγκαίρως τὶς σωστὲς ἀποφάσεις, χάρις καὶ στοὺς ἄριστους συμβούλους του· ὁ Ναπολεοντίσκος φρόντισε χθὲς ἐξαγγείλλειν τὶς προτάσεις του γιὰ τὴν οἰκονομία, μὲ σκοπὸ τὴν προκατάληψη τῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ ἔρχεται ἡ ἐκτόνωση τέλος Ἀπριλίου. Οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες εἶναι καλές, ἡ σημερινὴ συμφωνία θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τὸ Γιουρωγκροὺπ καὶ ἡ διάθεση σημαντικῶν ποσῶν στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Ἐμεῖς ἕτοιμοι πρὸς ἀξιοποίησή τους.