Ἔντονες ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἔντονες ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐλπίδα συμφωνίας στὴν Εὐρώπη· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0810 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 117,8030 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1609,75, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 33,23. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἐκριθεῖ ἀπ’ τὸ Γιουρωγκρούπ, σύνολο πιστώσεων 600-700 δις εὐρώ, κατὰ τοῦ λοιμοῦ, ἀνεξαρτήτως τοῦ πὼς θὰ ὀνομασθεῖ· στὶς εὐρωαγορὲς ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη, μὲ μεγάλη εἰσροὴ κεφαλαίων. Ἡ διαφωνία Ρωσίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας φέρει πιέσεις στὸ πετρέλαιο, ἐνῶ πολλοὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ Μόσχα τὴν καθυστερεῖ ἐπίτηδες, γιὰ νὰ πλήξει τὴν ἀμερικανικὴ παραγωγή, μὲ κόστος 50-55 δολλάρια τὸ βαρέλι στὰ σχιστολιθικά της πετρώματα· ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος δὲν ξεχνιέται κι οἱ Ἀμερικανοὶ ὑφίστανται τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ προέδρου τους. Τὸ ρωσικὸ σκάφος ποντίσεως ὑποθαλασσίων ἀγωγῶν βρίσκεται στὸ Λὰς Πάλμας καὶ φθάνει στὴν Βαλτικὴ σὲ δώδεκα μέρες, γιὰ πόντιση τοῦ πολυσυζητημένου Nordstream2.