Κίνα, ἀποποίηση πειρατείας

Στὴν ἀποποίηση τῶν εὐθυνῶν της, γιὰ τὰ φαινόμενα πειρατείας ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ ἐργοστασίων της, προβαίνει ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸ Πεκῖνο· ταυτοχρόνως ὁ πρεσβευτής του στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ ἄρθρο του στὴν Νιοῦ Γιὸρκ Τάιμς, ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη διευρύνσεως τῆς διεθνοῦς συνεργασίας, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ πανδημία, καὶ τονίζει ὅτι ἡ χώρα του ἔχει ἀποστείλει σημαντικὴ βοήθεια στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη. Κλείνει ὅμως μὲ ὑπόμνηση, ὅτι τὰ ρατσιστικὰ καὶ ἄλλα σχόλια, ξενοφοβίας καὶ ἐξιλαστηρίων θυμάτων -ἐννοώντας τὶς προεδρικὲς δηλώσεις γιὰ εὐθύνη τῆς Κίνας στὴν ἐμφάνιση τοῦ κοροναϊοῦ- δὲν εὐνοοῦν τὴν καταπολέμηση τοῦ λοιμοῦ καὶ τὴν διεθνῆ συνεργασία· οἱ σχολιαστὲς ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ τελευταῖα σχόλια, γιὰ ὑπονόμευση τῆς διεθνοῦς συνεργασίας, περιλαμβάνουν καὶ ἐνέργειες ἀμερικανικῆς πειρατείας κινεζικῆς παραγωγῆς ὑγειονομικῶν εἰδῶν.