Ἔγκριση τῆς διευρύνσεως

Ἡ ἔγκριση τῆς διευρύνσεως τοῦ κατηγορητηρίου, μὲ ψήφους 175, Νέας Δημοκρατίας καὶ ΚΙΝΑΛ, ὁριστικοποιεῖ τὶς βαθύτατες ρωγμὲς στὴν πολιτική μας ζωή· ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία ἐνέκρινε τὴν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως Νοβάρτις, μὲ ἐπαρκέστατες τὶς ἐνδείξεις, ὅτι δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸν Ρασποῦτιν, ἔστω καὶ μὲ ἑπτὰ περισσότερα ἀδικήματα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπέδειξε ὅτι θεωρεῖ ὡς ὑπέρτατο καθῆκον τὸν σεβασμὸ τῶν θεσμῶν τῆς δημοκρατίας καὶ τὴν λογοδοσία τῶν ὑπευθύνων γιὰ τὶς παρανομίες τους κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι ἔτσι ἑδραιώνεται τὸ πολίτευμά μας· οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ κρωγμοὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν τὸν ἐπηρεάζουν καθόλου, ἢ μᾶλλον τοὺς θεωρεῖ ὡς παραφωνία πρὸς τὴν προσήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν δημοκρατία. Ἡ πλήρης συμμόρφωση ὅλων στὰ προφυλακτικὰ μέτρα στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀκμαία ψυχολογία τους, ὅτι, «θὰ τὸ παλέψουμε», εἶναι τὰ μεγάλα ὅπλα. Ἡ πορεία μας πλέον εἶναι ὁμαλή.