Ἀποδοχὴ οἰκονομικοῦ κόσμου

Ἡ ἀποδοχὴ ἀπ’ τὸν οἰκονομικὸ κόσμο τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ἐπιβεβαιώνεται, μὲ τὴν δημοσκόπηση τοῦ ΣΕΒ· οἱ ὀκτὼ στοὺς δέκα ἐπιχειρηματίες ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸ χειρισμὸ τῶν προβλημάτων καὶ ἐκφράζουν τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ δοθεῖ διέξοδος καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑφέσεως, ἂν καὶ ἀναγνωρίζουν, ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολος ὁ δρόμος. Ἄλλωστε, κανείς δὲν εἶπε ὅτι εἶναι περίπατος ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν χειρότερη κρίση παγκοσμίως μεταπολεμικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν δεκαετῆ μνημονιακή· τρία εἶναι τὰ ὅπλα τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἐπίτυχία κατὰ τῆς πανδημίας καὶ στὸν Ἔβρο, τὸ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ ἡ καλὴ ψυχολογία ἐξ αὐτῶν, καὶ ἡ ψηφιοποίηση…