Ἀναγνώριση Σωτήρη Τσιόδρα

Ἡ διεθνὴς ἀναγνώριση τοῦ Σωτήρη Τσιόδρα καὶ τοῦ ἐπιτελείου του ἀποτελεῖ τίτλο τιμῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἔρχονται τὰ ἐγκώμια κι ἀπὸ ὅσους μᾶς ἔσουρναν, ὅσα μαζεύει ἡ σκούπα, κατὰ τὴν μνημονιακὴ περίοδο· ἐπέτυχαν σὲ ὅλα, στὴν πειθώ τους πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἐφάρμοσε κατὰ γράμμα τὶς εἰσηγήσεις τους, στὴν ἀξιοποίηση καὶ βελτίωση τοῦ ὑγειονομικοῦ μας συστήματος, μὲ τὰ τόσα προβλήματα, καὶ προσέφεραν τὴν αὐτοπεποίθηση καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια στοὺς Ἕλληνες, ὅτι εἶναι ἱκανοὶ γιὰ τὰ δυσκολώτερα. Τώρα προτείνουν τὸ σταδιακὸ ἄνοιγμα στὴν ἀγορὰ κι ἐπιβεβαιώνονται πάλι· ὁ λαὸς διαφυλάσσει τὸ ὑψηλό του φρόνημα καὶ τὴν καλὴ ψυχολογία του. Εἶναι τὰ ὅπλα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.