Προανακριτική, νέα πόλωση

Στὴν πόλωση καταφεύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ αἰχμὴ τὴν κατάθεση στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Παύλου Πολάκη καὶ τὶς ἀντεγκλήσεις μὲ τὸν Κώστα Κυρανάκη σὲ ἀνάρμοστο ὕφος, ἀπ’ ὅπου ἀποχώρησε, ἐνῶ καὶ ὁ συριζαῖος βουλευτὴς Γιάννης Γκιόλας παρενέβη καὶ τὸν ἔσπρωξε· στὴν συνέχεια ἐπανῆλθε στὴν αἴθουσα σὲ ἄλλο ὕφος, καθὼς εἶχε τηλεφωνικὴ συνομιλία μὲ «ἀνωτέρους» του. Ἡ στάση εἶναι ἐνδεικτικὴ καὶ κρίνεται ὡς ἀκροβολισμός, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῆς Προανακριτικῆς ὡς ἀφορμῆς γιὰ γενικότερη πολιτικὴ ἀναταραχή, ἀλλὰ διαπιστώνεται, ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν κόσμο ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἀρκετοὶ διαφωνοῦν, ἐπειδὴ φοβοῦνται χειρότερες γιὰ τὴν Κουμουνδούρου ἐξελίξεις, ἐξ οὗ καὶ οἱ ὑπαναχωρήσεις. Στὴν πανδημία ἡ ὁμαλὴ πορεία συνεχίζεται, μὲ δύο νεκρούς, σύνολο 168, κρούσματα, τρία, 2853· ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, στὴν ἄμυνα στὸν Ἔβρο καὶ στὴν λοιμική, ἐπεκτείνεται καὶ στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωή. Ἡ ἀναιτιολόγητη πόλωση ἀποτυγχάνει.