Εὐνοϊκότατη ἀποδοχὴ μέτρων

Ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ τὶς παραγωγικὲς τάξεις ἦταν εὐνοϊκότατη στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καταστήματα· ὁ κόσμος ἔδειξε ὅτι εἶναι ἱκανοποιημένος κι ὅτι θὰ προσαρμοσθεῖ πλήρως πρὸς τὶς νέες ρυθμίσεις. Ἡ ἀναφορά του, ὅτι τὸ κύριο μέλημά του εἶναι ἡ προστασία τῆς ἐργασίας κι ὄχι ἡ ἐπιδότηση τῆς ἀνεργίας, ἑρμηνεύεται ὡς παρότρυνση γιὰ ἐνεργὸ συμμετοχὴ ὅλων στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας· οἱ προετοιμασίες στοὺς διάφορους κλάδους, μὲ πρώτους τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ἑστίαση, ἔχουν ἀρχίσει, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῶν χρηματοδοτήσεων τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὶς τράπεζες. Ἡ ἀπαίτηση τοῦ νὰ πετύχουμε καὶ στὴν ἀνάκαμψη, ὅπως κατὰ τῆς πανδημίας, εἶναι στὰ χείλη ὅλων, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἀπειροελάχιστες, ἀλλὰ δείχνουν καὶ τὸ ποιὰ ἀπήχηση ἔχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἀντιπολιτευτική του τακτική· τὸ κρίσιμο θέμα εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς διοικητικῆς ψηφιοποιήσεως.