Ρόλος ψηφιακῶν ἑταιρειῶν

Οἱ ψηφιακὲς ἑταιρεῖες ἀναδεικνύονται στὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀνακάμψεως, καθὼς σημειώνονται δύο καθοριστικὲς ἀλλαγὲς στὴν δραστηριότητά τους· πρώτη, ἡ ψηφιοποίηση τῆς ζωῆς μας, δημοσίας διοικήσεως πρωτίστως καὶ ἰδιωτικοῦ τομέως, ἐπιτρέπει στὶς νέες ἐπιχειρήσεις τοῦ κλάδου τὴν ταχεῖα καὶ ἀνέπαφη ἐπίλυση τῶν διαδικαστικῶν προβλημάτων τους, ἄδειες, φορολογικά, τραπεζικά· δεύτερη, ἡ μαζικὴ ἐπιστροφὴ τῶν Ἑλληνοαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ ἐργασία τους στὴν χώρα, μὲ τὴν σύσταση νέων ἑταιρειῶν ἢ τὴν συνεργασία τους μὲ ὑπάρχουσες, ἡ ὁποία ὑπῆρχε καὶ πρὶν καὶ συνεχίζεται ἐντατικότερα. Τὸ ὑψηλὀ φρόνημα ὅμως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας προστίθεται στὴν ἐπεξεργασία λύσεων στὸν κλάδο· πολλοὶ ξένοι, κράτη καὶ ἰδιῶτες, ἀναζητοῦν ἀγορὰ ἀντιστοιχοῦ λογισμικοῦ καὶ στενὴ συνεργασία.