ΣΥΡΙΖΑ, διατήρηση στελεχῶν

Σὲ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια διατηρήσεως τῶν ἐλαχίστων ἐναπομεινάντων στελεχῶν του ἐπιδίδεται ἐναγωνίως ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν ψυχρολουσία ἀπὸ τὴν τακτικὴ πολώσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς· ὁ Ναπολεοντίσκος μίλησε στὴν νεολαία του -λίγες δεκάδες, ἀραῖα ἀραῖα καὶ λόγῳ πανδημίας, ἀλλὰ σιωπηλῶν καὶ βαρυεστημένων- γιὰ τὸ οἰκονομικό του πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ἀποδείχθηκε κατώτερο τοῦ κυβερνητικοῦ, ἐνῶ ὀργανώθηκαν καὶ ἄλλες συγκεντρώσεις, μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ ἀκροατῶν, παρὰ τὴν πληθώρα στελεχῶν καὶ τοῦ ζάμπλουτου εὐρωβουλευτοῦ, ἀλλὰ χωρὶς λέξη γιὰ τὸν κομμουνιστικὸ πλοῦτο του. Ἡ διεύρυνση τοῦ κατηγορητηρίου κατὰ τοῦ Ρασποῦτιν, ἀνοίγει νέους δρόμους στὴν λογοδοσία, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑπόθεση Νοβάρτις καὶ τὶς προεκτάσεις της στὸν πρόεδρο, ἐπειδὴ ὁ ρόλος τῆς Ἰφιγένειας εἶναι ἀπρόβλεπτος…