Ταμεῖο, τρόποι ἐφαρμογῆς

Οἱ τρόποι ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου συζητοῦνται στὴν πράξη στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ στὶς συνομιλίες της μὲ τοὺς ἑταίρους· ἡ γαλλογερμανικὴ πρωτοβουλία ἔτυχε λίαν εὐνοϊκῆς ὑποδοχῆς στὴν κοινὴ γνώμη, ἀκόμη καὶ τῶν βορείων χωρῶν, σὲ σύγκριση πάντοτε μὲ ἄλλες ἀντίστοιχες στὸ παρελθόν. Ὁ λόγος εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς συνοχῆς καὶ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ διακαῶς ἡ πλειοψηφία τῶν λαῶν, ὅπως καταγράφεται ἀπ’ τὰ σχόλια τοῦ ἐγκύρου τύπου· ἡ Εὐρώπη ἔχει κάνει τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα τῆς ἀποδοχῆς καὶ στηρίξεως τῆς Εὐρωζώνης, ἀκόμη κι ἀπ’ τὰ ἀκροαριστερὰ καὶ ἀκροδεξιὰ κόμματα, μὲ τὴν ἄκρα καὶ μαχητικὴ ἀντίθεσή τους παλαιότερα, ἐνῶ περιορίζονται πλέον σὲ διαδηλώσεις, χέρι χέρι κατὰ τοῦ ἐγκλεισμοῦ, λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ. Οἱ ἀντιρρήσεις τῶν περισσοτέρων κρατῶν, Ὁλλανδία, Αὐστρία, ἐκκινοῦν μόνο ἀπὸ λόγους κομματικῆς ἰσορροπίας τῶν πρωθυπουργῶν τους. Τὸ Ταμεῖο διαθέτει ὅλα τὰ πλεονεκτήματα συντόμου ὁλοκληρώσεώς του.