Λοιμός, ἐπέλαση Βραζιλίας

Σὲ διαδικασία ἐπελάσεως ἐξελίσσεται ἡ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ στὴν Βραζιλία, ἐνῶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἀλλοπρόσαλλες δηλώσεις τοῦ προέδρου τους, προκαλοῦν σύγχυση στὴν ἐπικράτειά τους· ἡ Βραζιλία ἔρχεται πλέον τρίτη χώρα σὲ κρούσματα, μετὰ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός της ἀντιπολιτεύεται τὸν ἑαυτό του καὶ οἱ ὑπουργοί του τὸν ἐγκαταλείπουν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον. Ἡ διαφορά της μάλιστα, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες λατινοαμερικανικὲς εἶναι τεράστια, καθὼς οἱ περισσότερες ἐγκαίρως ἔλαβαν προφυλακτικὰ μέτρα κι οἱ λαοί τους συμμορφώθηκαν στὸ σύνολό τους· ἡ καταπολέμηση τῆς λοιμικῆς ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν πιὸ ἀποτελεσματικὴ στὶς φτωχὲς χῶρες, ὅπως τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ἐνῶ ὑστέρησαν σημαντικὰ οἱ ἀναπτυγμένες βιομηχανικὲς καὶ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα. Οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν παραγωγὴ φαρμάκων καὶ ἐμβολίων ἐνισχύονται, καθὼς ὁ ἀγῶνας δρόμου μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐρευνητικῶν κέντρων ἀποβαίνει τελικὰ ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.