Οἰκονομικὸς συντονισμὸς

Ὁ συντονισμὸς τῶν μεγάλων χωρῶν, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πρωτοφανοῦς μεταπολεμικὰ οἰκονομικῆς κρίσεως, θεωρεῖται ὁ καθοριστικός της κρίκος· ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι γεγονὸς καὶ ἀποβαίνει ρυθμιστικὴ στὸν διεθνῆ κατανομὴ ἐργασίας ὁ ὁποῖος ἐπιτείνεται μὲ τὴν γενικευμένη ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τὶς ἐξαιρετικὰ φθηνὲς μεταφορὲς καὶ κυρίως τὶς ἀεροπορικές. Ἡ παλαιὰ ἐθνικὴ παραγωγὴ ὁλοκλήρων τῶν προϊόντων ἀποτελεῖ παρελθὸν ἀμετάκλητο· τώρα ἕνα ἐξάρτημα παράγεται στὶς Ἰνδίες, ἄλλο στὴν Εὐρώπη, τρίτο στὸ Βιετνὰμ καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ παραγωγὴ στὴν Κίνα, γιὰ ἑταιρεία εὐρωπαϊκῆς ἢ ἀμερικανικῆς ἰδιοκτησίας κι αὐτὴ εἶναι ἡ συνήθης διαδικασία, ἀλλὰ μπορεῖ τὰ βήματα νὰ εἶναι περισσότερα. Ὅποιος δὲν τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ, εἶναι ἐκτὸς ἐποχῆς, ζεῖ σὲ ἄλλον κόσμο, ὅπως ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος· ἡ ἑνοποίηση τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς, μὲ τὴν κατάργηση στὴν πράξη τῶν συνόρων, ἀπαιτεῖ καὶ τὴν ἀντίστοιχη ὀργάνωση τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν ὀργανισμῶν, διαφορετικὰ ἀποβαίνουν ὅλοι τους ἄχρηστοι πλέον.